НОВИНИ

#Деньархеолога_2022

Previous Next

З Фастівщиною пов'язані перші кроки археологічної науки на території України. В 1845-1847 рр. професор Київського університету ім. Св. Володимира М.Д. Іванишев проводив розкопки п'яти курганів на Перепетовому полі - місцевості між Фастовом та Білою Церквою. В якості археологічного художника у роботі експедиції приймав участь і Тарас Шевченко.

Систематичне археологічне вивчення Фастівщини починається із заснування у 1990 році Фастівського державного краєзнавчого музею.
Величезну науково-дослідницьку роботу з археолонічних досліджень Фастівщини в період 1982 - 2008 рр. зробили провідний фахівець Фастівського державного краєзнавчого музею, історик, археолог, кандидат історичний наук Сергій Дмитрович Лисенко та Надія Михайлівна Кравченко – археолог, краєзнавець, педагог, кандидат історичних наук, доцент Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині – Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова), заслужений професор Київського славістичного університету, добре знана
в професійних колах археологів передусім як дослідниця ранньослов’янських пам’яток Середнього Подніпров’я І тис. від Р. Х.
Під їх керівництвом було проведено десятки археологічних експедицій як в Україні так і за кордоном (Росія та Молдова). Їх активна діяльність сприяла формуванню археологічної експозиції в Фастівському державному краєзнавчому музеї.
За останні десятиріччя у фондах Фастівського державного краєзнавчого музею нагромаджено великий фактичний та археологічний матеріал, який осмислений та синтезований у цілому ряді фахових досліджень та видань.